آنچه درباره ارزشیابی آموزشی باید بدانید
ساعت ٤:٤۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: ارزشیابی آموزشی

اگر بخواهیم از سه مرحله در برنامه ریزی درسی نام ببریم باید گفت: طراحی، اجرا و ارزشیابی. ارزشیابی آخرین گام از یک برنامه ریزی درسی می باشد .


 
سطوح حیطه شناختی بلوم
ساعت ٤:۳٥ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: حیطه شناختی

اهداف آموزشی مبنایی برای طراحی سوالات


 
بیاموزیم که ...
ساعت ٢:٢٩ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: بیاموزیم که

موش های شناگری که غرق شدند: این بار تعدادی موش های صحرایی


 
بخوانید و نظر بدهید
ساعت ٩:٥٢ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:

قورباغه هایی که زنده زنده آب پز شدند: 

چند قورباغه را در ظرفی پر از آب جوش انداختند، آنها خیلی سریع از آب


 
یادگیری رفتارگرایانه
ساعت ٢:۳۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: رفتارگرایی

میمون هایی که «ترسیدن» را یاد گرفتند: 

میمون هایی که از مار نمی ترسیدند را در کنار مار ها قرار دادند. در همین


 
گفتارهایی پند آموز
ساعت ٢:٢۱ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: گفتارهایی پندآموز

آدم های بزرگ درباره ایده ها سخن می گویند

آدم های متوسط در باره چیزها سخن می گویند

آدم های کوچک پشت سر دیگران سخن می گویند


 
اطلاعیه آزمون دکتری برای سال 1390
ساعت ٥:۱٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: آزمون دکتری 1390

دکتری علوم تربیتی و جزییات بیشتر...


 
عنوان دروس و ضریب آنها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1
ساعت ٤:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: عنوان دروس و ضریب

ادامه .......


 
نیازسنجی آموزشی اولین گام آموزش اثر بخش
ساعت ٤:۱۸ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: نیاز سنجی آموزشی

زندگی انسان در تمام طول تاریخ و از لحظه تولد تا پایان حیات با فراگیری و آموزش سپری  می شود هر چند این امر در طول حیات به اشکال مختلف صورت می گیرد اما مسلم آن است که این فراگیری همیشه وجود دارد و امری مداوم و پیوسته است.بنابراین آموزش و انسان یک رابطه عمیق تاریخی داشته و انسان آموزش را نوعی سرمایه گذاری و تجهیز شدن برای ماندن در عرصه زندگی می داند.


 
کلام آغاز
ساعت ٤:۱٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: کلام آغاز

    کلام آغاز

 

     با نام خدای عزّ و جلّ که طاعتش موجب قربتست و به شکر اندرش مزید نعمت، "دنیای آموزش" را آغاز می کنیم. دراین ورق های مجازی که اینک جای کاغذهای برگرفته از درختان سربلند و سبز را گرفته، تلاش بر این است نگاهی سبز و پرطروات را به دنیای آموزش ارزانی کنیم. پرداختن به ابعاد مختلف آموزش با رویکردی علمی از اهداف تولد این وبلاگ می باشد. دانش و تجربه اندکمان را در جهت پرداختن به فرایند آموزش بسیج کرده و امید است با ارایه مطالب در خور و شایسته درباره دنیای آموزش انسان به دانش پژوهان و علاقه مندان این عرصه، گامی هر چند کوتاه در آموزش آموزش برداشته باشیم. با توکل بر خدا و ارایه طریق خوانندگان اندیشمند، ما را در رسیدن به این آرمان یاری نمایید.

سربلند و سبز باشید

    گرخطا گفتیم اصلاحش تو کن

     مصلحی تو ای تو سلطان سخن

     کیمیا داری که تبدیلش کنی

      گر چه جوی خون بود نیلش کنی

      این چنین میناگریها کار توست

       این چنین اکسیرها اسرار توست

                (منسوب به مولوی)


 
منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی
ساعت ٩:۱۱ ‎ق.ظ روز سه‌شنبه ٧ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی: علوم تربیتی

منابع درسی کارشناسی ارشد علوم تربیتی(1)

فلسفه آموزش وپرورش

1-      نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش – عبدالحسین نقیب زاده – انتشارات طهوری

2-      اصول وفلسفه تعلیم وتربیت – علی شریعتمداری- انتشارات امیرکبیر

3-      فلسفه آموزش وپرورش – علی اکبر شعاری نژاد – انتشارات امیرکبیر

4-      آشنایی با فلسفه آموزش وپرورش – نلر- ترجمه فریدون بازرگان – سمت

5-      اصول ومبانی آموزش وپرورش – غلامحسین شکوهی – انتشارات آستان قدس رضوی

6-      اصول تعلیم وتربیت – علی شریعتمداری

مدیریت آموزشی

1-      مدیریت عمومی – علی علاقه بند – نشر روان

2-      مبانی نظری و اصول مدیریت آموزشی - علی علاقه بند – نشر روان

3-      مدیریت رفتارسازمانی – هرسی وبلانچارد- ترجمه علاقه بند- انتشارات امیرکبیر

4-      اصول مدیریت آموزشی - علی علاقه بند – نشر روان

5-      مقدمات مدیریت آموزشی - علی علاقه بند – نشر روان

6-      مدیریت آموزشی – علی شیرازی – انتشارات دانشگاه مشهد

7-      مدیریت آموزشی وآموزشگاهی – بهرنگی – انتشارات مولف

روشها وفنون تدریس

1-      مهارتهای آموزشی وپرورشی(روشها وفنون تدریس)-حسن شعبانی-سمت

2-      الگوهای جدید تدریس- بهرنگی- تابان

تکنولوژی آموزشی

1-      مقدمات تکنولوژی آموزشی- احدیان- نشربشری

2-      مبانی نظری تکنولوژی آموزشی- فردانش- سمت

3-      مقدمات تکنولوژی آموزشی – خدیجه علی آبادی- پیام نور

برنامه ریزی آموزشی ودرسی

1-      مبانی برنامه ریزی آموزشی- یحیی فیوضات- نشرویرایش

2-      فرایند برنامه ریزی آموزشی- ترجمه فریده مشایخ- انتشارات مدرسه

3-      برنامه ریزی درسی مدارس- الف.لوی- ترجمه فریده مشایخ- انتشارات مدرسه

4-       مقدمه ای بربرنامه ریزی آموزشی ودرسی- علی تقی پورظهیر-انتشارات آگاه

5-      برنامه ریزی آموزشی – بهرام محسن پور

6-      اصول اساسی برنامه ریزی آموزشی ودرسی- علی تقی پورظهیر

نظارت وراهنمایی آموزشی

1-      نظارت وراهنمایی آموزشی  - مصطفی نیکنامی- سمت

2-      نظارت درمدیریت ،برنامه ریزی وراهنمایی تعلیماتی- بهرنگی-انتشارات مترجم

3-      نظارت وراهنمایی کلینیکی- ترجمه بهرنگی- انتشارات مترجم

4-      مدیریت آموزشی وآموزشگاهی- بهرنگی

5-      مدیریت ورهبری آموزشی-محمدعلی طوسی- انتشارات مرکز مدیریت دولتی

تعلیم وتربیت اسلامی

              1-تعلیم و تربیت اسلامی – علی شریعتمداری – امیر کبیر

              2-اخلاق وتربیت اسلامی- میرمحمود ساعی- پیام نور

              3-نگاهی دوباره به تربیت اسلامی-خسروباقری-مدرسه

              4- نگاهی به فلسفه آموزش وپرورش – عبدالحسین نقیب زاده – انتشارات طهوری

روانشناسی تربیتی

              1-روانشناسی پرورشی – علی اکبرسیف-نشرآگاه-ویراست نو و قدیم

              2-روانشناسی تربیتی-علی شریعتمداری-امیرکبیر

سنجش واندازه گیری

              1-روشهای اندازه گیری وارزشیابی آموزشی-علی اکبرسیف-ویراست نو

              2-سنجش واندازه گیری درعلوم تربیتی-لطف آبادی-سمت

روش تحقیق وآمار

              1-روشهای آماری درروانشناسی وعلوم تربیتی- علی دلاور- پیام نور

              2-روش تحقیق درروانشناسی وعلوم تربیتی- علی دلاور-نشرویرایش

              3-استدلال آماری درعلوم رفتاری-جلد1و2-ترجمه کیامنش-جهاد دانشگاهی

              4-روش های تحقیق درعلوم انسانی- نادری وسیف نراقی-انتشارات بدر

              5-روشهای تحقیق درعلوم رفتاری-سرمد ، بازرگان و حجازی-آگاه

              6- روشهای تحقیق درعلوم تربیتی-جان بست ترجمه پاشاشریفی و طالقانی

 


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ٤:٤٦ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٦ دی ،۱۳۸٩  کلمات کلیدی:
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com