پندارگرایی و تربیت
ساعت ٧:۱٤ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

پندار گرائی و تربیت (فلسفه تربیت نوشته دکتر ابراهیم زاده)
1- ایده آلیسم و رآلیسم در اخلاق : رئالیسم با واقع گرائی در اخلاق به این معنی است که ارزشها های اخلاقی تابع واقعیات موجود و خواستهای فعلی مردم می باشد که در مقابل آن ایده آلیسم یا واقع گرائی در اخلاق به این معنی است که ارزشها ی اخلاقی تابع واقعیات