سیاه مشق دل
ساعت ۱٢:٢۸ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی:

         مرا

   چه آغازی در این وادیست

    چه احساسی در این بازیست؛

  کسی که فرسوده و پیر، نفس میزند در این روزگار

        بی تو؛

    تنها و اسیر و زندانیست...


 
رئالیسم و تربیت
ساعت ۱٢:۳۸ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳٩٠  کلمات کلیدی: رئالیسم ، فلسفه تربیت

کسانی که معتقد بودند مفاهیم کلی ,ما بازای خارخی دارند,یعنی وجود واقعی دارند,“واقع گرا ”یارئالیست خوانده می شدند. اما مفهوم واقع گرائی امروز با این مفهوم قدیمی یا کلاسیک آن متفاوت است .واقع گرائی معاصر به معنی اعتقاد به وجود خارجی وعینیت اشیاءو امور
 می باشد.

برگرفته از کتاب فلسفه تربیت اثر دکتر عیسی ابراهیم زاده