ضریب دشواری و ضریب تمیز
ساعت ٩:٥٧ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: آزمون پیشرفت تحصیلی

یکی از فعالیت‌هایی که پس از اجرای آزمون برای تحلیل سؤالات آن می‌توان انجام داد محاسبه ضریب دشواری هر سؤال می‌باشد. در


 
چگونه سوال چندگزینه ای بسازیم؟
ساعت ٩:٤٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: ارزشیابی آموزشی

آزمون‌های عینی آزمون‌هایی هستند که در آنها هم سؤال‌ها و هم جواب سؤال‌ها در اختیار آزمون‌شوندگان قرار داده می‌شوند و آزمون‌شوندگان دربارة جواب‌های داده شده تصمیم‌هایی می‌گیرند یا اعمالی انجام می‌دهند. این آزمون‌ها از سه دسته اصلی صحیح- غلط، جورکردنی و چند گزینه‌ای تشکیل می‌شوند.مطالب پیش رو خلاصه ای از کارگاه آموزشی می باشد که توسط نگارنده در دانشکده صداوسیما برگزار شده است.


 
مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی
ساعت ٤:٥٢ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: تکنولوژی آموزشی

چکیده:

فلسفه روش درست اندیشیدن و راه خردمندانه زیستن و کوشش برای شناخت هستی است.ما با انواع فراوانی از فلسفه از جمله فلسفه دین،فلسفه هنر،فلسفه علوم و فلسفه علوم گوناگون و فلسفه تعلیم و تربیت یا  آموزشی و یادگیری که موضوع این مقاله است در ارتباطیم.این مقاله برای آن است که مبانی فلسفی آموزشی و یادگیری با تأکید بر تکنولوژی آموزشی و ارتباط فلسفه با تکنولوژی آموزشی و یادگیری را در مکاتب مختلف فلسفی مورد بررسی قرار دهد. و همچنین این مقاله نشان می دهد که آموزش و یادگیری ما اگر بر فلسفه ای روشن و رهایی بخشی متکی باشد نوجوانان و جوانان ما خواهند توانست مهارتهای خود را برای زندگی پاکیزه و انسانی گسترش دهند. روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است که با استفاده از کتابخانه دیجیتالی دانشگاه و مقالات منتشر شده در مجلات علمی و پژوهشی و همچنین استفاده از کتب معتبر مربوط به موضوع بوده است و این مقاله برآنست که نشان دهد با عنایت به بررسی ارتباط فلسفه با آموزشی و یادگیری و همچنین بررسی مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی ما نیازمند تفکر روشمند و اندیشه­ی درست تعلیم و تربیت و راه و رسم زندگی انسان هستیم و می­توانیم آن را به همه دانش آموزان و جوانان بیاموزیم مشروط بر آنکه موضوع مناسب، روش مناسب، زبان و ابزار مناسب و موقعیت مناسب را برای آموزش بشناسیم و بکار گیریم.