مطالبی در حوزه ارزشیابی آموزشی
ساعت ۱٠:٥٢ ‎ق.ظ روز دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: ارزشیابی آموزشی

 

واژه ارزشیابی در فرهنگ دهخدا تحت عنوان ارزیابی به معنای «عمل یافتن هر چیز، تقویم» و در فرهنگ معین به معنای «عمل یافتن ارزش و بهای هر چیز، سنجش و بررسی حدود هر چیز و برآورد کردن ارزش آن» تعریف شده است.


 
داشتن طرح درس، ویژگی یک معلم خوب
ساعت ٢:٥٠ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٩ مهر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: معلم خوب

           آموزش اثربخش مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی است. طراحی برنامه‌ درسی که نمود آن را در طرح درس نیز می‌توان مشاهده کرد، شامل تصمیم گیری در مورد عناصر برنامه و ارتباط آنها با یکدیگر است. طرح آموزشی و یا طرح درس، حاصل بررسی نیازها، تعیین هدف‌ها، تعیین محتوا،


 
شهاب سنگ
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ مهر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

سهم من شاید در این بیداد تاریکی؛

شهاب سنگی بود؛

                     پرنور و پر شتاب....


 
واژگان و اصطلاحات ارزشیابی آموزشی
ساعت ۱٢:٥٦ ‎ب.ظ روز شنبه ۱ مهر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: ارزشیابی آموزشی

ارزیابی کیفیت با هدف استقلال و خود تنظیمی دانشگاهها و ایجاد فضای رقابتی بین دانشگاهها و گروههای آموزشی توجه صاحب نظران و دست اندرکاران آموزش عالی جهان را در چند دهه اخیر به خود جلب کرده است.