چیدمان کلاس درس
ساعت ۱٠:۳۱ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی: فلسفه تربیت

یکی از عوامل بسیار مهم در آموزش فضای کلاس درس می باشد. نحوه چیدمان کلاس درس می تواند گویای فلسفه حاکم در آن کلاس باشد. با نگاهی به تصاویر زیر می توان همچون مکاتب فلسفی در خصوص جایگاه شاگرد، استاد، روش های تدریس و دیگر عناصر آموزش صحبت کرد.لطفا نظر خود را در این خصوص بیان کنید.


 
سیاه مشق دل
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز شنبه ٢٠ آبان ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

نگاهم را تا ابد به

    جاده بی انتهای خاطره می دوزم

   و لذت بوئیدن نفسهایت را

    به انتظار می نشینم....


 
سیاه مشق دل
ساعت ٢:٢٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

چه غریبانه

    درختان این شهر

     به منقار پرندگان مهاجر

می نگرند،

گویا برای همیشه

از ذهن طبیعت این شهر،

بهار،

رخت بربسته است....