سیاه مشق دل
ساعت ٥:٤٢ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی:

از شاعری دست خواهم کشید،

لحظه ای که برای همیشه پیشم خواهی ماند،

دلیل تمام شعرهایم ،نبودنت بودند.....

بهار 1393


 
ارزشیابی از معلم آری یا خیر؟؟؟
ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: معلم خوب

    در اهمیت و جایگاه آموزش عالی در تأمین نیروی انسانی ماهر برای جامعه هیچ شکی نیست. با توجه به دانش محور شدن دنیای امروزی، نقش دانشگاه و ارکان آن به عنوان سازمانی برای ایجاد هماهنگی با تحولات از طرفی و تولید دانش و ایجاد تغییر از سویی دیگر متمایز گشته است. اما این مسأله به راحتی اتفاق نمی افتد به عبارتی کیفیت عناصر موجود در فرایند آموزش که مهمترین آنها استاد، دانشجو و محتوا می باشد در رقم زدن