مروری بر روشهای جاری ارزشیابی استادان در دانشگاهها
ساعت ۸:٥۸ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩۳  کلمات کلیدی: ارزشیابی آموزشی

مقدمه:

انسانها در طول زندگی نیازمند ارزشیای از تواناییها و رفتارهای خود و دیگران بوده و ادامه یا کنترل رفتارشان نیز بوسیله همین ارزشیابی ها انجام می شود. در قرن حاضر نیاز به انجام اینگونه ارزشیابی ها چند برابر شده و می توان گفت انسانها دائماً در حال انجام ارزشیابی از خود و دیگران و جهان پیرامون هستند.