» سال 1396 مبارک :: چهارشنبه ٢٥ اسفند ،۱۳٩٥
» 10 ویژگی آدمهای بسیار موفق :: دوشنبه ٦ دی ،۱۳٩٥
» آموزش مک دونالدی :: دوشنبه ۱٠ آبان ،۱۳٩٥
» مدل های طراحی برنامه درسی :: چهارشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٥
» نحوه، زمان ثبت نام و جداول رشته ها و مواد امتحانی آزمون ورودی دوره های دکتری (Ph :: چهارشنبه ٢٤ شهریور ،۱۳٩٥
» سواد رسانه ای؛ ضرورتی در آموزش بزرگسالان :: پنجشنبه ٢۱ خرداد ،۱۳٩٤
» سیاه مشق دل :: شنبه ٢٢ آذر ،۱۳٩۳
» سیاه مشق دل :: جمعه ٢٤ امرداد ،۱۳٩۳
» سیاه مشق دل :: پنجشنبه ٩ امرداد ،۱۳٩۳
» مروری بر روشهای جاری ارزشیابی استادان در دانشگاهها :: دوشنبه ۱٦ تیر ،۱۳٩۳
» سیاه مشق دل :: یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩۳
» ارزشیابی از معلم آری یا خیر؟؟؟ :: یکشنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩۳
» سال 1393 از راه رسید... :: دوشنبه ٢٦ اسفند ،۱۳٩٢
» گفتگوهای تنهایی :: پنجشنبه ۱٩ دی ،۱۳٩٢
» سبک یادگیری چیست؟ :: پنجشنبه ۱٩ دی ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: دوشنبه ۱۱ آذر ،۱۳٩٢
» مثل یک کابوس :: دوشنبه ۱۳ آبان ،۱۳٩٢
» مقایسه ارزیابی تدریس اعضای هیات علمی بوسیله دانشجویان به شیوه‌های دستی و تحت وب :: دوشنبه ٦ آبان ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: یکشنبه ٥ آبان ،۱۳٩٢
» عقرب عاشق :: جمعه ۳ آبان ،۱۳٩٢
» عیدغدیر مبارک :: چهارشنبه ۱ آبان ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳٩٢
» زیرساختهای ایجاد نظام یادگیری الکترونیکی :: دوشنبه ٢٩ مهر ،۱۳٩٢
» الگوی تدریس غیرمستقیم راجرز :: پنجشنبه ۳۱ امرداد ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: چهارشنبه ۳٠ امرداد ،۱۳٩٢
» کتاب مبانی فلسفی و نظری مدیریت آموزشی نوشته حسن فرهمندخواه :: یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٢
» یادگیری در بزرگسالان :: یکشنبه ٦ امرداد ،۱۳٩٢
» عکس هایی از جاده قزوین رشت-بهار92-وقتی تنها سفر کردم :: پنجشنبه ۱۳ تیر ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: چهارشنبه ٢٥ اردیبهشت ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: شنبه ۳۱ فروردین ،۱۳٩٢
» ردپای نظریات یادگیری در آموزش هنر :: دوشنبه ٢٦ فروردین ،۱۳٩٢
» سیاه مشق دل :: شنبه ٢٤ فروردین ،۱۳٩٢
» ارزیابی کیفیت در گروههای آموزشی دانشگاهی :: چهارشنبه ٢۱ فروردین ،۱۳٩٢
» همیشه فاصله ای هست.... :: دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳٩۱
» سال نو مبارک :: دوشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳٩۱
» ضریب دشواری و ضریب تمیز :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳٩۱
» چگونه سوال چندگزینه ای بسازیم؟ :: دوشنبه ٩ بهمن ،۱۳٩۱
» مبانی فلسفی تکنولوژی آموزشی :: چهارشنبه ٤ بهمن ،۱۳٩۱
» چیدمان کلاس درس :: یکشنبه ٢۸ آبان ،۱۳٩۱
» سیاه مشق دل :: شنبه ٢٠ آبان ،۱۳٩۱
» سیاه مشق دل :: دوشنبه ۱٥ آبان ،۱۳٩۱
» مطالبی در حوزه ارزشیابی آموزشی :: دوشنبه ٢٤ مهر ،۱۳٩۱
» داشتن طرح درس، ویژگی یک معلم خوب :: یکشنبه ٩ مهر ،۱۳٩۱
» شهاب سنگ :: شنبه ۸ مهر ،۱۳٩۱
» واژگان و اصطلاحات ارزشیابی آموزشی :: شنبه ۱ مهر ،۱۳٩۱
» کمی درباره مدیر گروه آموزشی... :: سه‌شنبه ۱٦ خرداد ،۱۳٩۱
» گزارش شرکت در ششمین کنفرانس ملی و سومین کنفرانس بین المللی یادگیری و آموزش الکتر :: یکشنبه ٧ اسفند ،۱۳٩٠
» 21دی ماه 1390-ارتفاعات توچال :: یکشنبه ٢٥ دی ،۱۳٩٠
» سیاه مشق دل :: شنبه ٥ آذر ،۱۳٩٠
» از رفتارگرایی تا سازاگرایی :: چهارشنبه ٢ آذر ،۱۳٩٠
» سیاه مشق دل :: دوشنبه ۳٠ آبان ،۱۳٩٠
» رئالیسم و تربیت :: پنجشنبه ۱٢ آبان ،۱۳٩٠
» سیاه مشق دل :: شنبه ٢٢ امرداد ،۱۳٩٠
» داروینیسم اجتماعی چیست؟ :: سه‌شنبه ۱۱ امرداد ،۱۳٩٠
» ارزشیابی پیشرفت تحصیلی و انواع آن :: سه‌شنبه ٤ امرداد ،۱۳٩٠
» پندارگرایی و تربیت :: چهارشنبه ٧ اردیبهشت ،۱۳٩٠
» سال نو مبارک :: شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٩
» معلم خوب کیست؟ :: شنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٩
» آنچه درباره ارزشیابی آموزشی باید بدانید :: سه‌شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٩
» سطوح حیطه شناختی بلوم :: سه‌شنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٩
» بیاموزیم که ... :: سه‌شنبه ٢۱ دی ،۱۳۸٩
» بخوانید و نظر بدهید :: پنجشنبه ۱٦ دی ،۱۳۸٩
» یادگیری رفتارگرایانه :: چهارشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٩
» گفتارهایی پند آموز :: چهارشنبه ۱٥ دی ،۱۳۸٩
» اطلاعیه آزمون دکتری برای سال 1390 :: یکشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٩
» عنوان دروس و ضریب آنها در کارشناسی ارشد علوم تربیتی 1 :: یکشنبه ۱٢ دی ،۱۳۸٩
» نیازسنجی آموزشی اولین گام آموزش اثر بخش :: چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
» کلام آغاز :: چهارشنبه ۸ دی ،۱۳۸٩
» منابع کارشناسی ارشد علوم تربیتی :: سه‌شنبه ٧ دی ،۱۳۸٩
» به پرشین بلاگ خوش آمدید :: دوشنبه ٦ دی ،۱۳۸٩