شهاب سنگ
ساعت ۱٠:۱٥ ‎ق.ظ روز شنبه ۸ مهر ،۱۳٩۱  کلمات کلیدی:

سهم من شاید در این بیداد تاریکی؛

شهاب سنگی بود؛

                     پرنور و پر شتاب....