در لابه لای مهربانی،

غوطه ور در امواج عشق،

در اندیشه در ذهن

رو به آسمان،

مقصد بی انتها، نشانی؛ کوی معراج.

حقیقت متبلور در دستان،

نگاه ناجی توست...

در اندیشه و خیال

فقط صدای توست...

درد، رقص کنان، برپاست

تسکین این زجر انتظار

فقط حضور توست...

بی تابی در سرانگشتانم

برای سایش عشق

قصه ای تکراریست،

راه رهایی، فقط وجود توست....

 30فروردین 1392 ساعت 24