دکتری علوم تربیتی و جزییات بیشتر...


www.sanjesh.org

اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری سال 1390 بصورت آزمون کتبی براساس اطلاعات مندرج در جداول زیر از طریق سازمان سنجش آموزش کشور برگزارمی گردد.

جدول زمانبندی آزمون:

شروع زمان ثبت نام

تاریخ برگزاری آزمون

اعلام نتایج چند برابر ظرفیت

3/11/89 لغایت 10/11/89

25 فروردین ماه 1390

اواخر اردیبهشت ماه 1390

شرایط و ضوابط کلی:
- داشتن مدرک کارشناسی ارشد یا دکترای حرفه­ای مورد تایید و یا دانشجوی سال آخر که تا 31/6/1390 فارغ التحصیل شود.
- متناسب بودن مدرک تحصیلی داوطلبان با رشته مورد تقاضا در آزمون الزامیست.
- فارغ التحصیلان رشته­های مختلف با مدرک معادل حق شرکت در آزمون را ندارند مگر اینکه در آزمون جامع ارزیابی دارندگان مدرک معادل کارشناسی ارشد که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار شده است ، پذیرفته شده باشند.
- داوطلب فقط می­تواند در یک رشته شرکت نماید.
- داوطلبان می­توانند در زمان ثبت نام بر اساس علاقه­مندی و اولویت، حداکثر 10 دانشگاه را انتخاب نمایند. اسامی داوطلبانی که حدنصاب لازم را کسب نمایند در قالب چند برابر ظرفیت جهت انجام مراحل بعدی در اواخر اردیبهشت ماه به دانشگاه­های مورد نظر اعلام می­گردد.
- معدل کارشناسی و کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه­ای داوطلبان 20درصد نمره آزمون کتبی را به خود اختصاص خواهد داد. شایان ذکر است این معدل بصورت تراز شده در نمره کل آزمون تأثیر داده خواهد شد.
- پس از انجام کلیه مراحل آزمون، نتایج نهایی براساس اولویت انتخاب داوطلب، نمره ارسالی دانشگاه‌ها، ظرفیتهای هر رشته و حد نصاب اعلام شده توسط دانشگاه پذیرنده از طریق سازمان سنجش آموزش کشور اعلام می­گردد. شایان ذکر است پذیرش نهایی بر اساس نمره ارسالی دانشگاه‌ها انجام خواهد گرفت و نمره اولیه داوطلب در پذیرش نهایی تاثیر نخواهد داشت.
- آزمون زبان انگلیسی در سطح آزمون تافل، تولیمو، آیلتس و شامل سه بخش دستور زبان، واژگان و درک مطلب می‌باشد.
آزمون استعداد تحصیلی که برای گروههای آموزشی 9 گانه جداگانه طراحی می‌شودکه شامل بخشهای درک مطلب، کمیتی، تحلیلی و منطقی، تجسمی (برای رشته‌های فنی و مهندسی)می باشد .

 

مجموعه علوم تربیتی

(فلسفه تعلیم وتربیت، برنامه‌ریزی درسی، مدیریت آموزشی، روان‌شناسی تربیتی ، تکنولوژی آموزشی، مدیریت آموزش عالی، روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، برنامه­ریزی آموزشی, برنامه ریزی توسعه آموزش عالی, تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش)

1-زبان انگلیسی

 

2- استعداد تحصیلی

 

3- آمار و روش تحقیق

تذکرات مهم

1- کلیه داوطلبان ملزم می‌باشند دروس مشترک (ردیف‌های 1 ، 2 , 3  و4) را به طور کامل پاسخ دهند.

2- هر داوطلب موظف است به: اختیار خود فقط یکی از دروس ردیف‌‌های 5 یا 6   را انتخاب نموده و به طور کامل به آن پاسخ دهد

دروس در سطح کارشناسی می­باشند

4- روان­شناسی تربیتی

5- روان­شناسی رشد

6- اصول و فلسفه تعلیم و تربیت