کاریکاتور درک و مدرک
ساعت ۱٠:۳٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ آبان ،۱۳٩٥  کلمات کلیدی: حفظ طوطی وار ، مک دونالد

اثر هادی اکبری

براستی آموزش کشور ما دنبال درک و فهم عمیق هست یا حفظ کردن طوطی وار کتابها.

برای تغییر در عمق یادگیری از سطحی به عمیق باید از اهداف آموزشی شروع کرد، برنامه درسی عملگرا نوشت، محتوای مناسب برای یادگیری واقعی طراحی کرد و معلمان از روشهای تدریس مناسب بهره بگیرند. ارزشیابی هم که باید به یادگیری واقعی بپردازه و تنها محفوظاتو نسنجه. در ضمن فضای آموزشی هم باید متناسب بشه و از این حالت سخنرانی محور دربیاید.

بنابراین ما نیاز داریم شاکله نظام آموزشی رو تغییر بدیم. تغییر در یک عنصر کافی نیست و حتی همین چیزی که هم هست را ناکام می گذارد.

امروز جامعه درباره یادگیری تغییر نظر داده. اگر روزی کل اشعار و فرمول های ریاضی رو حفظ بودید با ارزش بود اما امروزه اگه بتوانی از دانش کسب شده کسب و کار انجام بدهید یا در ارتقای شغلتان تاثیری داشته باشد با ارزش تلقی می شود.

برای تبدیل حفظ طوطی وار به یادگیری واقعی و عمیق باید جامع نگر بود و کلیه عوامل رو دید. و نکته دیگر اینکه به قول مرحوم دکتر آقازاده این تغییرات و شدن ها باید از قاعده هرم به سوی رأس باشد. یعنی تغییرات ابتدا در سالهای اولیه آموزش صورت گیرد و سپس به سالهای دبیرستان و دانشگاه تسری یابد.