سیاه مشق دل

حالا دیگر معنای تنهایی را خوب می دانم

دیگر نیازی به آمدنت نیست،

دیگر نیازی به طلوع چشمانت در غروب نگاهم، ندارم،

دیگر تنهایی عذابم نمی دهد،

دیگر به دنبال بوی نفسهایت، در فضای خسته اتاق پرسه نمی زنم،

دیگر شعر نمی گویم، بغض هم نمی کنم،

دیگر زخمی ندارم، سینه ام خوبِ خوب است،

دلم، دلم آرام گرفته،

تنهایی سفر می روم، چای می خورم، نفس می کشم، می خندم و .....

اما نمی دانم چرا گاهی، همیشه،

خواب تورا می بینم.....

 

/ 2 نظر / 51 بازدید
بی نام

عالی زیباست

دانشجو

زیباست