سیاه مشق دل

در اندیشه رسیدن به تو،

تاولهای روییده بر گامهای ذهنم،

مرحمی ست برای تحمل زخمهای انتظار...

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
دلنشجو

وای خیلی زیبا بود وبا احساس

s

خیلی عالی می نویسید واقعا به دلم نشست