عقرب عاشق

عقرب عاشق

دم به کله می کوبد و

شقیقه اش دو شقه می شود

بی آنکه بداند

حلقه آتش را خواب دیده است

عقرب عاشق.....

/ 2 نظر / 12 بازدید
مسافر

درود بر شما و انتخاب زیبایتان

بی نام

خیلی با احساس می نویسید