زیرساختهای ایجاد نظام یادگیری الکترونیکی

زیر ساخت های لازم برای راه اندازی آموزش الکترونیکی

تعیین زیر ساخت ها

برای راه اندازی و کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش ، نیازمند زیر ساخت های قوی مثل زیر ساخت های انسانی ، تربیتی، فناوری ، مدیریت و رهبری ، اداری وپشتیبانی، اقتصادی و فرهنگ و اجتماعی و ارزشی می باشیم.

زیر ساخت انسانی :

به بازیگران اصلی یا کاربران فرایند آموزش الکترونیکی و همچنین دانش ، مهارت‌ها (فنی،ارتباطی،اجتماعی،آموزشی)، نگرش ها ، نیازها ، ارزش‌ها و نقش‌های آنها اشاره دارد. مؤلفه‌های آن عبارتند از :یاددهندگان ، یادگیرندگان، کارکنان فنی و مجرب (متخصصان تربیت ، کارکنان فناوری آموزشی، طراحان سیستمی، طراحان وب سایت ، متخصصان پیکربندی سخت افزاری ، متخصصان امکانات شبکه‌ای، متخصصان تهیه کنندگی و نرم افزاری و ....)مدیران، برنامه ریزان و رهبران آموزشی.

زیر ساخت تعلیم و تربیتی:

این زیر ساخت شامل روش ها و راهبردهای جدید تدریس، رویکردهای آموزش مجازی (همزمان و غیر همزمان )، طراحی آموزشی (محیط های یادگیری مجازی)، طراحی هم کنش گرا (طراحی تعادلی بین انسان و رایانه و تعامل انسان به کمک رایانه در فضای مجازی )، بوم شناسی تربیت (تغییر پارادایم تربیت ، ارتباط یاددهنده و یادگیرنده ، رفتارها ، نگرش ها ، نقش های آنها و غیره )، ارزشیابی و بازخورد می شود .

زیر ساخت فناوری:

شامل سیستم های مخابراتی و ارتباط از راه دور (فیبر نوری ، گیرنده های ماهواره ای ، میکروپردازش‌گرهاو....) شبکه‌های اینترنتی(پهنای باند، ظرفیت شبکه در انتقال داده ها و ...)خدمات دهندگان اینترنتی(server)، رایانه های شبکه ای (رایانه های متصل به شبکه محلی، یا متصل به اینترنت با سرعت بالا )، نرم افزارهای رایانه ای (نرم افزارهای سیستم های مدیریت یادگیری، ادغام و ترکیب محتوا ، مرورگر، ابزار تدوین و نگارش محتوا، نرم افزارهای ارزشیابی و امتحانات ، نرم افزارهای امنیت و حفاظت مانند ضد ویروس‌ها)، رایانه‌های شخصی (یادگیرنده و یاددهنده)، وسایل جانبی(چاپگر، وسایل ذخیره اطلاعات ، اسکنر و ....)

 

زیر ساخت مدیریت و رهبری :

این نوع زیر ساخت باید به صورت مدیریت پیش کنشی، پویا و سریع در بازارهای متغیر و متکثر ، راهبرد بین المللی و جهانی نگریستن به فرصت های آموزشی، اتخاذ رویکرد مدیریت و برنامه ریزی مشارکتی (حمایت و تقویت همکاری و مشارکت)در برنامه ریزی ، اداره و اجرای فعالیت ها ، سیاست ها و خط مشی ها (مالکیت معنوی ، کپی رایت (حق انحصاری اثر )، کنترل و تضمین کیفیت ، اعتبار سنجی و صدور جواز، شرایط پذیرش فرد یادگیرنده، شرایط استخدام، ارتقاءو نظام پاداش و تشویق کارکنان، مقررات استفاده(مجازوغیر مجاز) باشد.

زیر ساخت اداری و پشتیبانی :

این زیر ساخت می تواند شامل خدمات اداری مثل بازاریابی و جذب ، ثبت نام و وجه پرداخت کتابخانه های دیجیتالی و نظام پشتیبانی آن مثل وام و کمک های مالی، امور فارغ التحصیلان ، تقویت و بهسازی (آموزش ) شود .

زیر ساخت فرهنگی / اجتماعی/ ارزشی:

بستر سازی فرهنگی از طریق اشاعه فرهنگ استفاده درست از فناوری اطلاعات و ارتباطات، پذیرش، اشاعه و اجرای فرهنگ تغییر و نو آوری ، حفظ هویت فرهنگی ، کاهش شکاف دیجیتالی ، اشاعه فرهنگ نئوکراسی و آداب و رسوم و معاشرت شبکه ای و ... می توانند از جمله موارد مهم پایه گذاری و تقویت این زیر ساخت گردند .

 

/ 0 نظر / 51 بازدید