داشتن طرح درس، ویژگی یک معلم خوب

           آموزش اثربخش مستلزم برنامه‌ریزی و طراحی است. طراحی برنامه‌ درسی که نمود آن را در طرح درس نیز می‌توان مشاهده کرد، شامل تصمیم گیری در مورد عناصر برنامه و ارتباط آنها با یکدیگر است. طرح آموزشی و یا طرح درس، حاصل بررسی نیازها، تعیین هدف‌ها، تعیین محتوا، روش‌های یاددهی-یادگیری(تدریس) و ارزشیابی می باشد. طرح درس اساس آموزش را تشکیل
می دهد. زیرا طرح درس، طرح آموزش است و در شکل بخشیدن به یادگیری نقشی اساسی دارد. اگر قرار است آموزش مبتنی بر اصول علمی باشد، لازم است ازطرحی دقیق، که بر اساس اصول علمی تنظیم شده، برخوردار باشد. اهمیت و ضرورت طرح درس و یا طرح آموزش را مشابه طرح و نقشه ساختمانی دانسته اند.

عمده ترین محاسن تنظیم طرح درس قبل از اقدام به آموزش عبارتند از:

v    مورد نظر قرار دادن مجموعه هدف های لازم

v    تخصیص زمان، وسایل و امکانات به مجموعه هدف ها، بر حسب اهمیت هر یک

v    انتخاب محتوا، روش ها و رسانه های(مواد و وسایل) آموزشی متناسب با هر هدف

v    تنظیم ترتیب و توالی در ارایه محتوا و انجام فعالیت ها

v    پیشگیری از فراموشی در ارایه مطالب و فعالیت های ضروری در مرحله تدریس

v    ایجاد آمادگی و اعتماد به نفس بیشتر در مدرس

v    در نتیجه، افزایش اثربخشی آموزش و یادگیری

v    کمک به قضاوت و ارزشیابی از تدریس مدرس

معلم قبل از آموزش هر درس، حاصل تفکر در جنبه های مختلف آموزش مورد نظر و تصمیم گیری در مورد عناصر برنامه درسی را در قالب طرح درس تنظیم می کند. طرح درس ممکن است مربوط به یک سال تحصیلی، یک نیمسال، یک ماه یا یک روز باشد اما آنچه مهم است این است که باید کل دوره را پوشش دهد.

تنظیم طرح درس در هر یک از انواع درازمدت، کوتاه مدت و یا روزانه در شکل و یا فرمت خاصی ارایه می شود. هر چند شکل استاندارد و یکنواختی را نمی توان برای آن در نظر گرفت. در ادامه عناصری را که می توان در یک طرح درس ارایه داد، به اختصار بیان می شود:

عنوان درس،مقطع و پایه تحصیلی،نام معلم،تعداد واحد،منابع علمی،فعالیت های مدرس،فعالیت های دانشجو،مواد و وسایل آموزشی مورد استفاده،زمان و تقسیم بندی مناسب وقت بین هدف ها و فعالیت های مختلف،هدف های درس،محتوا شامل مطالب، موضوعات یا عناوین،روش یا تجربیات یادگیری،محل آموزش و روش های ارزشیابی.

/ 1 نظر / 52 بازدید

سلام خسته نباشید .ببخشید شما میتونید به من کمک کنید یه طرح درس خوب برای یه بخش کتاب ریاضی هفتم بنویسم