سیاه مشق دل

 

طعم تنهایی؛

بعد از تو،

طعم تنهایئست...

چه باریک است،

مرز طعم خاطرات،

بعد ازتو....

طلوع خورشید هم،

طعم سردِ سوت و کوریست،

بعد از تو....

 

/ 3 نظر / 77 بازدید
s

بسیار عالی احساستونو در مورد تنهایی بیان کردید با تمام وجود حسش کردم

صبور

چه قدر زیبا وغمگین بود و دلشین

صبور

چه قدر زیبا وغمگین بود و دلشین