سیاه مشق دل

         مرا

   چه آغازی در این وادیست

    چه احساسی در این بازیست؛

  کسی که فرسوده و پیر، نفس میزند در این روزگار

        بی تو؛

    تنها و اسیر و زندانیست...

/ 1 نظر / 32 بازدید