سال 1393 از راه رسید...

یک سال دیگر گذشت....

و باز تکرار قصه تکرار....

سال 1392 تمام....

و سال 1393 از راه رسید....

ایام به کام و سال نو مبارک....

/ 1 نظر / 53 بازدید
مجید دوست محمدی

سلام یکسال دیگر آغاز شد و یک سال دیگر تمام . این یعنی برابر یکسال دیگر از خاطراتمان(چه خوب و چه...) دور تر شدیم و به خاطرات نیامده نزدیک. چه خوب است که از برخی ایام و دوران و خاطرات عکس داریم که همدیگر را ببینیم بی هیچ تصور اکنونمان. اگر گذشته باز می گشت....... سال نو وایام نو بر شما مبارک.