سواد رسانه ای؛ ضرورتی در آموزش بزرگسالان

برای شروع این بحث کافیست سوادآموزی را در مقابل سواد رسانه ای قرار بدهیم. هر چند این دو در مقابل هم نیستند، و در جهان امروز این دو در امتداد هم قرار دارد. به طوریکه اگر سوادآموزی به دنبال آموزش خواندن، نوشتن و حساب کردن آنهم در سطح پایه می باشد، سواد رسانه ای با پیچیدگی هایی که دارد صحبت از درک و فهم رسانه ها و قدرت تحلیل و انتقاد پیامها را دارد.

شابد فهم جوامع مختلف جهان از سواد، جهت حرکت آنها را در بحث نوع سواد تعیین می کند. اگر آغاز آموزشهای بزرگسالان در کشورهای توسعه یافته سن 24 سالگی است در کشورهای در حال توسعه این سن به 10 سالگی پایین می آید. وجود زمینه های لازم برای ورود کلیه مدرسه روها به آموزش رسمی در کشورهای توسعه یافته، باعث شده است، تمرکز بیشتری روی دانش، مهارت و نگرش بزرگسالان داشته باشند. اما کشورهای در حال توسعه همچنان به دنبال بحث سوادآموزی پایه می باشند. بنابراین در این کشورها صحبت از سواد رسانه ای برای بزرگسالان با سختی هایی همراه است.

طبق باورهایی که در آموزش بزرگسالان است سواد از هر نوعی که باشد باید باعث آگاهی و آزادی شود. این مضمون از آموزش بزرگسالان به خوبی در اندیشه پائولو فرره دیده می شود. از طرفی دیگر جان دیویی عقیده دارد که زندگی یعنی رشد، بنابراین هیچگاه برای یادگیری دیر نیست. البته این امر در دین اسلام نیز توصیه شده است. توجه به خواندن، تأکید بر کسب دانش، تعقل و تفکر در جهان نشان از آن دارد.

لذا آموزش بزرگسالان با ضرورتهای سیاسی پررنگی که دارد می تواند کارکردهایی داشته باشد که سواد رسانه ای نیز با آن هم معنا می شود.

تغییرات تکنولوژیکی موضوع سواد پایه را به سواد تابعی تغییر داده و پس از آن صحبت از سواد بصری، اطلاعاتی، رایانه ای و رسانه ای را به میان کشیده است.

آموزش بزرگسالان به عنوان سردمدار طراحی آموزش به افراد جامعه ظرفیت این را دارد که سواد رسانه ای را برای انسانها معنا کرده و با تعیین اهداف آموزشی به ارتقای سواد رسانه ای یاری نماید.

برای این امر ضروری است تا ارتباط بین آموزش بزرگسالان و سواد رسانه ای مشخص شود و از این رو به طراحی آموزش سواد رسانه ای پرداخته شود.

 

/ 2 نظر / 166 بازدید
فاطمه رضایی رادفر

سلام ممنون از مطالب مفید وبلاگتون[تایید]

صبور

عالی. ومفید بود